Oferta

Realizujemy kompleksowo usługi w branży elektroenergetycznej w zakresie:

 • Linii napowietrznych i kablowych SN
 • Linii napowietrznych i kablowych nN
 • Napowietrznych i wnętrzowych stacji transformatorowych
 • Linii napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego
 • Sieci teletechnicznych
 • Sieci światłowodowych
 • Sygnalizacji świetlnych
 • Instalacji elektrycznych wnętrzowych
 • Konstrukcji stacji bazowych telefonii komórkowej
 • Usług projektowych
 • Pomiarów elektrycznych